X
GO
DnnForge - NewsArticles
حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه، در راس هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، در نوزدهمین نشست روسای نظام های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند ازبکستان حضور یافت و ضمن تشریح مواضع کشورمان در این اجلاس، در چارچوب دیپلماسی قضایی با رؤسای دیوان عالی روسیه، چین، هند، پاکستان و تاجیکستان به طور جداگانه دیدار و رایزنی کرد.

 

دریافت تصاویر
پنجشنبه 03 خرداد 1403
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای
 • حضور هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به ریاست غریب آبادی در سازمان همکاری شانگهای